Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-02-09 13:25:25
Wygasł: 2018-02-15

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o wynikach sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-02-05 14:42:29
Wygasł: 2018-02-15

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2018-02-05 13:49:59
Wygasł: 2018-02-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-01 14:20:38
Wygasł: 2018-02-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje dla wykonawców nr 2 na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-30 12:01:00
Wygasł: 2018-02-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje dla wykonawców nr 1 na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-30 08:51:05
Wygasł: 2018-02-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wystawia do sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-01-25 14:20:58
Wygasł: 2018-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.„na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2018-01-17 15:24:51
Wygasł: 2018-02-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-17 13:52:11
Wygasł: 2018-01-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-12 11:56:11
Wygasł: 2018-01-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-11 07:55:26
Wygasł: 2018-01-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odpowiedź do pytania dotyczącego oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-09 12:53:24
Wygasł: 2018-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Opublikowany: 2018-01-08 14:50:49
Wygasł: 2018-01-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-05 08:25:00
Wygasł: 2018-01-19

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579

Opublikowany: 2018-01-05 08:25:05
Wygasł: 2018-01-19

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579

Opublikowany: 2018-01-05 08:25:10
Wygasł: 2018-01-19

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych -Dz.U. z 2017r.poz. 1579

Opublikowany: 2018-01-04 08:09:15
Wygasł: 2018-01-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-03 16:02:49
Wygasł: 2018-01-15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST. 1. PKT. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowany: 2017-12-27 13:48:15
Wygasł: 2018-01-04

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.12.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-12-27 13:48:11
Wygasł: 2018-01-04

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.12.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.


znalezionych: 2189 na 110 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>