Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-07-24 08:45:08
Wygasł: 2020-08-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie ,,Wykonanie przeglądu technicznego rocznego w Remizach OSP’’

Opublikowany: 2020-07-23 14:41:31
Wygasł: 2020-07-31

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2020-07-27 08:43:31
Wygasł: 2020-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”.

Opublikowany: 2020-07-23 13:03:47
Wygasł: 2020-07-30

Zamawiający : Gmina Pińczów tel. 41 357 38 71 ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie tel/fax. 41 357 38 91 ul. 7 Źródeł 7 28-400 Pińczów INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2020-07-23 13:03:33
Wygasł: 2020-07-30

Zamawiający : Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 28 44 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów , tel/fax. 41 357 28 44 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych ”

Opublikowany: 2020-07-14 12:30:36
Wygasł: 2020-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2020-07-09 15:14:24
Wygasł: 2020-07-27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2020-07-09 14:20:58
Wygasł: 2020-07-27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2020-07-03 14:57:52
Wygasł: 2020-07-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zadania: "Utworzenia Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".

Opublikowany: 2020-07-03 12:12:29
Wygasł: 2020-07-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Zagości" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 dla miejscowości Stara Zagość i Nowa Zagość

Opublikowany: 2020-07-03 12:12:35
Wygasł: 2020-07-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Doposażenie placu zabaw" w miejscowości Zakrzów w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-07-03 12:12:41
Wygasł: 2020-07-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Doposażenie placu zabaw" w miejscowości Pasturka w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-07-03 12:12:48
Wygasł: 2020-07-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Doposażenie placu zabaw" w miejscowości Szczypiec w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-07-03 11:38:54
Wygasł: 2020-07-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Włochy w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-06-30 14:24:45
Wygasł: 2020-07-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na dostawę nowych komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego p.n. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Opublikowany: 2020-06-26 13:22:48
Wygasł: 2020-07-17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Wykonanie ogrzewania c.o. w świetlicy wiejskiej" w miejscowości Sadek w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-06-26 13:22:54
Wygasł: 2020-07-31

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową i elektryczną w budynku administracyjnym Urzędu Skarbowego w Pińczowie, ul. Grodziskowa 1”

Opublikowany: 2020-06-23 11:57:12
Wygasł: 2020-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego w ramach zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie - zakup i dostawa wyposażenia".

Opublikowany: 2020-06-23 10:07:51
Wygasł: 2020-07-13

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych w ramach zadania p.n.: „Remont Remizy OSP” w miejscowości Marzęcin w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-06-19 12:20:09
Wygasł: 2020-07-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę nowych komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego p.n. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


znalezionych: 3009 na 151 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>