Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-03-23 12:41:35
Wygasł: 2020-03-31

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 23 marca 2020 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2020-03-23 12:41:40
Wygasł: 2020-03-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Pasturka w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r

Opublikowany: 2020-03-20 11:18:52
Wygasł: 2020-03-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n."Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie" - projekt

Opublikowany: 2020-03-19 11:16:26
Wygasł: 2020-03-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2020-03-18 12:15:56
Wygasł: 2020-03-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa dworca” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-03-18 12:12:50
Wygasł: 2020-03-26

Burmistrz Miasta i Gminy publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa dworca” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-03-17 14:45:09
Wygasł: 2020-03-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Pasturka w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r

Opublikowany: 2020-03-17 12:32:02
Wygasł: 2020-03-25

Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów ( DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" wykonanie projektu

Opublikowany: 2020-03-17 09:10:07
Wygasł: 2020-03-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców nr 1 do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie – chodnik i oświetlenie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2020-03-16 09:16:07
Wygasł: 2020-03-25

Burmistrz Miasta i Gminy publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie" - projekt

Opublikowany: 2020-03-13 13:46:04
Wygasł: 2020-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Zarządzanie składowiskiem odpadów położonym w Skrzypiowie"

Opublikowany: 2020-03-13 11:56:17
Wygasł: 2020-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Wykonanie oceny stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2020-03-13 10:52:01
Wygasł: 2020-03-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie – chodnik i oświetlenie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2020-03-12 09:13:35
Wygasł: 2020-03-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie ”- projekt

Opublikowany: 2020-03-11 06:44:29
Wygasł: 2020-03-19

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna ( POZ)

Opublikowany: 2020-03-04 09:36:32
Wygasł: 2020-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie" Zamówienie współfinansowane z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020

Opublikowany: 2020-03-03 11:34:18
Wygasł: 2020-03-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie.

Opublikowany: 2020-03-02 13:57:32
Wygasł: 2020-03-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie " - projekt

Opublikowany: 2020-02-25 08:17:38
Wygasł: 2020-03-06

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego Volvo FS7-18R rok produkcji 1994r.

Opublikowany: 2020-02-20 14:31:47
Wygasł: 2020-02-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Publikuje informacje z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Wykonanie pionowych znaków drogowych w celu oznakowania dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Pińczów


znalezionych: 2887 na 145 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>