Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-01-13 09:04:09
Wygasł: 2020-01-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy" w miejscowości Uników.

Opublikowany: 2020-01-10 13:54:45
Wygasł: 2020-01-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zadania pn. "Wykonanie ogrzewania c.o. w świetlicy wiejskiej" w miejscowości Sadek.

Opublikowany: 2020-01-07 09:09:24
Wygasł: 2020-01-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-01-03 07:56:30
Wygasł: 2020-01-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.”

Opublikowany: 2020-01-02 11:36:08
Wygasł: 2020-01-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie p.n.:Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-12-31 09:43:13
Wygasł: 2020-01-14

Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Volvo FS7-18R rok produkcji 1994r.

Opublikowany: 2019-12-20 11:58:36
Wygasł: 2019-12-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ( AOS )

Opublikowany: 2019-12-20 11:59:23
Wygasł: 2019-12-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Opublikowany: 2019-12-19 19:54:40
Wygasł: 2019-12-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie ogłoszenia o zamówieniu do zadania p.n.:„Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby urzędu miejskiego w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-12-17 07:46:35
Wygasł: 2019-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do zadania p.n.:„Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby urzędu miejskiego w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-12-11 14:16:22
Wygasł: 2019-12-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamówieniu na zadania p.n.:„Usługi Pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Opublikowany: 2019-12-09 20:37:09
Wygasł: 2019-12-20

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ( AOS )

Opublikowany: 2019-12-06 13:38:18
Wygasł: 2019-12-14

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy,przeprowadzonego w dniu 29listopada 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-12-06 13:09:58
Wygasł: 2019-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczów oraz w Gacki Osiedle

Opublikowany: 2019-12-06 13:02:05
Wygasł: 2019-12-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-12-06 11:55:17
Wygasł: 2019-12-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-12-06 08:28:44
Wygasł: 2019-12-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie od dnia 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020 r.

Opublikowany: 2019-12-05 14:59:09
Wygasł: 2019-12-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Opublikowany: 2019-12-05 11:54:44
Wygasł: 2019-12-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o zamiarze zawarcia umowy na "Utrzymanie czystości i porządku na ulicach , parkingach, chodnikach miasta Pińczów oraz na osiedlu - Gacki

Opublikowany: 2019-12-04 14:42:23
Wygasł: 2019-12-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. : "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".


znalezionych: 2821 na 142 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>