Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-11-27 11:06:34
Wygasł: 2018-12-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ławka niepodległości dla samorządów" dofinansowana ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

Opublikowany: 2018-11-23 08:30:22
Wygasł: 2018-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków na rok 2018r.

Opublikowany: 2018-11-20 12:56:55
Wygasł: 2018-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-11-16 14:42:06
Wygasł: 2018-11-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego”– fundusz sołecki Szarbków na rok 2018.

Opublikowany: 2018-11-15 13:50:46
Wygasł: 2018-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-11-15 10:31:03
Wygasł: 2018-11-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania cenowego na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-11-14 15:18:36
Wygasł: 2018-11-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54,69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb”

Opublikowany: 2018-11-14 11:01:22
Wygasł: 2018-11-30

INFORMACJA O WYNIKACH Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-11-09 18:52:37
Wygasł: 2018-11-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania cenowego na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-11-08 15:31:32
Wygasł: 2018-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert złożonych w trybie zapytania cenowego na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-11-06 12:38:03
Wygasł: 2018-11-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa chodnika - dokończenie” w miejscowości Młodzawy Małe w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-11-06 12:42:38
Wygasł: 2018-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania dotyczącą zadania: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-11-05 12:46:12
Wygasł: 2018-11-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert p.n.: „Budowa chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Młodzawy Małe na rok 2018r.

Opublikowany: 2018-11-02 10:59:32
Wygasł: 2018-11-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-31 13:23:03
Wygasł: 2018-11-30

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-10-31 11:22:55
Wygasł: 2018-11-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54,69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"

Opublikowany: 2018-10-30 14:52:05
Wygasł: 2018-11-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa chodnika - dokończenie” w miejscowości Młodzawy Małe w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-10-26 10:29:13
Wygasł: 2018-11-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę ogrodzenia w miejscowościach: Stara Zagość, Podłęże, Zakrzów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-25 14:42:00
Wygasł: 2018-11-02

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 18.10.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-10-25 14:41:54
Wygasł: 2018-11-02

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 października 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.


znalezionych: 2447 na 123 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>