Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-06-28 09:16:22
Wygasł: 2022-07-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Remont Remizy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Uników na rok 2022.

Opublikowany: 2022-06-15 13:29:55
Wygasł: 2022-07-04

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Wyposażenie altany” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Borków na rok 2022

Opublikowany: 2022-06-09 11:09:46
Wygasł: 2022-06-16

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2022 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2022-05-31 15:24:15
Wygasł: 2022-06-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dotyczącą postępowania „Budowa świetlicy wiejskiej – w miejscowości Chwałowice etap I”

Opublikowany: 2022-05-31 09:08:40
Wygasł: 2022-06-30

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Opublikowany: 2022-05-31 08:40:58
Wygasł: 2022-07-01

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2022-05-25 15:03:45
Wygasł: 2022-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie z wolnej ręki dotyczące realizacji zadania pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie sołectw w gminie Pińczów – Sektor II"

Opublikowany: 2022-05-25 15:03:41
Wygasł: 2022-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie z wolnej ręki dotyczące realizacji zadania pn. :„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I

Opublikowany: 2022-05-25 13:34:54
Wygasł: 2022-06-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „ Zagospodarowanie terenu wokół zalewu pińczowskiego oraz terenu Areoklubu.”

Opublikowany: 2022-05-24 12:44:34
Wygasł: 2022-06-14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Ogrodzenie działki gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Stara Zagość na rok 2022.

Opublikowany: 2022-05-23 14:31:49
Wygasł: 2022-05-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n.: "wykonanie ekspertyzy/opinii przez biegłego/specjalistę (zwanego dalej „Wykonawcą”) w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Opublikowany: 2022-05-20 08:48:21
Wygasł: 2022-05-27

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 13 maja 2022 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2022-05-17 12:01:59
Wygasł: 2022-05-24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: "Budowa ogrodzenia placu zabaw" – fundusz sołecki dla miejscowości Skowronno Dolne na rok 2022

Opublikowany: 2022-05-17 12:01:27
Wygasł: 2022-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:” Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Pińczowie” w ramach Budżetu Obywatelskiego

Opublikowany: 2022-05-17 07:36:49
Wygasł: 2022-05-21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaty rekreacyjnej w ramach zadania p.n.: "Wyposażenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze" – fundusz sołecki dla miejscowości Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie na rok 2022

Opublikowany: 2022-05-13 13:02:22
Wygasł: 2022-05-20

INFORMACJA o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 12 maja 2022 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2022-05-13 13:45:42
Wygasł: 2022-05-20

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż pojazdów ze Spółki Wodociągi Pińczowskie.

Opublikowany: 2022-05-13 11:12:04
Wygasł: 2022-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie w trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Brzeście

Opublikowany: 2022-05-12 14:46:34
Wygasł: 2022-05-31

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki w Mozgawie na rok 2022 r.

Opublikowany: 2022-05-12 14:46:21
Wygasł: 2022-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa dworca”.


znalezionych: 3476 na 174 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>