Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-11-29 14:08:24
Wygasł: 2019-12-06

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-28 14:56:20
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Zakup centrali do Urzędu Miejskiego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-11-28 14:56:06
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Zakup sprzętu komputerowego i laptopa do Urzędu”

Opublikowany: 2019-11-28 14:56:28
Wygasł: 2019-12-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-26 14:05:40
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dla zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pińczów - Sektor II Gmina".

Opublikowany: 2019-11-25 15:27:33
Wygasł: 2019-11-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 2 do konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-21 12:50:05
Wygasł: 2019-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie " w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-11-21 12:16:11
Wygasł: 2019-11-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-21 11:29:13
Wygasł: 2019-11-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie " w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-11-21 11:29:20
Wygasł: 2019-11-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych

Opublikowany: 2019-11-20 15:17:41
Wygasł: 2019-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki w miejscowości Orkanów

Opublikowany: 2019-11-20 10:18:14
Wygasł: 2019-11-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-19 14:33:33
Wygasł: 2019-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pińczów – Sektor II Gmina".

Opublikowany: 2019-11-19 09:54:48
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Opublikowany: 2019-11-15 13:04:20
Wygasł: 2019-11-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Opublikowany: 2019-11-15 09:12:41
Wygasł: 2019-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zapytanie cenowe na zadanie p.n.:"Zakup sprzętu komputerowego i laptopa do Urzędu”

Opublikowany: 2019-11-15 09:12:45
Wygasł: 2019-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zapytanie cenowe na zadanie p.n.:"Zakup centrali do Urzędu Miejskiego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-11-12 11:59:11
Wygasł: 2019-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki Orkanów na rok 2019r.

Opublikowany: 2019-11-12 10:17:56
Wygasł: 2019-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Młodzawy Małe w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-11-12 10:18:05
Wygasł: 2019-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r


znalezionych: 2800 na 140 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>