Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Andrzej Gajda
2019-10-21 13:35:59
Andrzej Gajda
2019-10-21 13:35:59
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczących realizacji zadania: "Komputeryzacja Urzędu".
Andrzej Gajda
2019-10-21 13:14:58
Bożena Liber
2019-09-06 08:28:24
Modyfikacja treści strony Petycja z dnia 19 sierpnia 2019
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Bożena Liber
2019-10-21 12:49:37
Bożena Liber
2019-10-21 12:49:37
Dodanie pliku uchwala_Nr_ XV1182019_ z_dnia_16_X_2019_r_.pdf do strony Petycja z dnia 19 sierpnia 2019
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:38:10
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:36:40
Modyfikacja treści strony Dziadek Justyna
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:37:36
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:37:36
Opublikowanie nowej strony Dziadek Justyna
Marcin Kozłowski
2019-10-21 12:33:34
Marcin Kozłowski
2019-10-21 12:33:34
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Średniej w Pińczowie".
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:32:34
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:28:15
Modyfikacja treści strony Ćwiertnia Robert
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:31:47
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:31:47
Opublikowanie nowej strony Ćwiertnia Robert
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:16:42
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:16:01
Modyfikacja treści strony Ziemba Marcin
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:14:07
Andrzej Gajda
2019-10-21 12:14:07
Dodanie pliku marcin_ziemba_2019_c.pdf do strony Ziemba Marcin
Marcin Kozłowski
2019-10-21 10:33:15
Marcin Kozłowski
2019-10-21 10:33:15
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18października2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego
Marcin Kozłowski
2019-10-18 15:04:43
Marcin Kozłowski
2019-10-18 15:04:43
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dla zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".
Marcin Kozłowski
2019-10-18 14:11:15
Marcin Kozłowski
2019-10-18 14:11:15
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczącą zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".
Marcin Kozłowski
2019-10-18 13:23:53
Mirosława Ciesielska
2019-10-17 11:12:21
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XIV/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 września 2019r.
Andrzej Gajda
2019-10-18 11:50:32
Andrzej Gajda
2019-10-18 11:50:32
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na pełnienie kompleksowe nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zago
Andrzej Gajda
2019-10-18 11:25:33
Andrzej Gajda
2019-10-18 11:25:33
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”
Marcin Kozłowski
2019-10-17 09:12:17
Marcin Kozłowski
2019-10-17 09:12:17
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych". <
Marcin Kozłowski
2019-10-16 15:17:05
Marcin Kozłowski
2019-10-16 15:17:05
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".
Andrzej Gajda
2019-10-16 11:38:52
Andrzej Gajda
2019-10-16 11:38:52
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie miasta i gminy Pińczów”
Andrzej Gajda
2019-10-16 09:10:13
Andrzej Gajda
2019-10-16 09:10:13
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".
znalezionych: 13719 na 686 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>