NAZWA: Urząd Miejski w Pińczowie

RODZAJ: Gmina miejsko-wiejska

ADRES:
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

NIP: 662-00-57-664
REGON: 000523761

KONTAKT:
Telefon 412345100, 412345230
Fax 412345101
Adres e-mailsekretariat@pinczow.com.pl

Burmistrz:
Włodzimierz Badurak
Telefon 412345231

Z-ca Burmistrza:
Beata Kita
Telefon 412345232

SEKRETARZ:
Marcin Kozłowski
Telefon 412345233

SKARBNIK:
Mirosława Wiśniewska
Telefon 412345110

Godziny otwarcia urzędu
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

Druki formularzy podatkowych na 2017 rok obowiązują zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/201714/Uchwa%C5%82a-XXVII_224_2016


Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat
20 1020 2629 0000 9802 0365 9794
PKO Bank Polski SA.
UWAGA !!! Nowy rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 1020 2629 0000 9002 0404 2164

PKO Bank Polski SA.Rachunek bankowy do wpłat wadium:
65 1020 2629 0000 9502 0365 9810
PKO Bank Polski SA.

ePUAP:   /9ok40vy4jj/skrytka

Informacja o składaniu dokumentów w formie elektronicznej w kancelarii:

Dokumenty mogą być składane w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta cd) w formacie PDF. Wszystkie pliki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od dnia 08.08.2023r. przetargi są umieszczane na stronie bip.pinczow.com.pl