Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-09-15 11:59:13Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-09-15 07:47:03Krysiński Karol
2021-09-15 07:44:41Krysiński Karol
2021-09-02 15:23:38Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-08-27 11:11:362021
2021-08-26 12:55:13Klub Dziecięcy Nr 1 w Pińczowie
2021-08-26 11:53:152021
2021-08-12 09:08:16Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
2021-08-10 13:16:13Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2021-08-10 13:16:09Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
2021-08-10 13:15:57Miasto Pińczów
2021-08-10 13:15:53Sołectwo Pasturka
2021-08-10 13:15:49Sołectwo Włochy
2021-08-10 13:15:38Uchwalenie
2021-08-09 14:57:31Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-08-09 11:39:45Urząd Stanu Cywilnego
2021-08-09 11:36:50Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
2021-08-09 11:23:35Wydział Organizacyjny
2021-08-06 14:56:39Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-08-03 12:14:41Wydział Organizacyjny
2021-08-03 12:11:49Stanowiska pracy w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej
2021-08-03 12:07:16Wydział Organizacyjny
2021-08-02 11:56:43Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-07-30 14:42:04Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-07-29 14:44:24Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-07-27 15:08:00Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-07-23 08:40:412021
2021-07-19 14:45:53Rok 2021
2021-07-19 14:43:202011
2021-07-15 14:01:46Rok 2021
2021-07-06 09:40:30Rok 2021
2021-07-02 10:40:43Rok 2021
2021-07-01 07:51:222021
2021-06-29 14:58:02Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-06-29 13:09:432021
2021-06-29 13:08:152021
2021-06-25 14:40:33Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-06-18 13:26:20Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Brzeście
2021-06-18 13:26:16Projekt Zmiany MPZP Sołectwa Brzeście
2021-06-18 13:26:12Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany MPZP Sołectwa Brzeście