Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-04-22 10:30:03Petycja z dnia 19 kwietnia 2021r.
2021-04-22 10:28:45Petycja z dnia 1 kwietnia 2021r.
2021-04-16 10:36:45Opinie RIO w Kielcach
2021-04-14 16:54:10Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-04-08 18:43:06Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu
2021-04-06 12:39:58Zmiana Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pińczów
2021-04-01 09:18:29Sprawozdania za IV kwartał 2020
2021-04-01 09:04:132021
2021-04-01 08:45:23Rok 2021
2021-04-01 08:44:22Rok 2020
2021-03-30 11:18:08Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2021-03-22 10:45:17Projekt Zmiany Nr 6 MPZP Miasta Pińczów
2021-03-22 10:45:13Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Nr 6 MPZP Miasta Pińczów
2021-03-22 10:45:08Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Włochy
2021-03-22 10:45:03Projekt Zmiany MPZP Sołectwa Włochy
2021-03-22 10:44:59Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany MPZP Sołectwa Włochy
2021-03-19 08:19:43Opinie RIO w Kielcach
2021-03-16 09:31:17Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-03-15 09:56:20Rok 2021
2021-03-15 09:53:12Rok 2021
2021-03-03 13:59:47Patycja z dnia 1 marca 2021r.
2021-03-03 13:52:57petycja_z_dnia_18_lutego_2021_ws_referendum_ludowego
2021-03-03 13:51:47petycja_z_dnia_18_lutego_2021_ws_referendum_ludowego
2021-03-02 08:09:44DOSTĘPNOŚĆ
2021-03-02 08:05:28DOSTĘPNOŚĆ
2021-02-25 14:02:062021
2021-02-24 10:32:57Opinie RIO w Kielcach
2021-02-23 09:54:52Petycja z dnia 21 grudnia 2020r.
2021-02-23 09:54:05Petycja z 11 grudnia 2020 roku
2021-02-23 09:53:01Petycja z 14 grudnia 2020r.
2021-02-23 09:51:35List otwarty-Petycja
2021-02-23 09:48:38List otwarty-Petycja
2021-02-23 09:44:13List otwarty-Petycja
2021-02-23 09:44:05Petycja z dnia 21 grudnia 2020r.
2021-02-23 09:43:54Petycja z 14 grudnia 2020r.
2021-02-23 09:43:46Petycja z 11 grudnia 2020 roku
2021-02-22 13:19:11Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-02-22 10:31:33Petycja skierowana do samorzadu gminy z dnia 08.02.2021.
2021-02-22 10:30:10Petycja skierowana do samorzadu gminy z dnia 18.02.2021.
2021-02-21 14:40:19Uchwalenie