Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-08-12 09:56:39Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2019-08-07 14:09:30KADENCJA 2018-2023
2019-07-25 10:52:13Petycje 2019
2019-07-23 16:23:21Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-23 15:31:28Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-23 15:00:36Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-23 11:24:59Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2019-07-23 11:24:46Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2019-07-23 11:24:35Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019-07-23 11:24:26Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019-07-22 22:31:43Bieżąca ocena jakości wody
2019-07-19 14:22:08Działalność gospodarcza w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2019-07-18 12:33:16Protokół Nr XI/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lipca 2019r.
2019-07-18 12:13:30Znojek Jerzy
2019-07-18 12:13:03Zielińska Jolanta
2019-07-18 12:12:44Wójcik Jolanta
2019-07-18 12:12:22Wierzba Grażyna
2019-07-18 12:11:52Senderowska Iwona
2019-07-18 12:11:33Rutkowski Paweł
2019-07-18 12:09:37Piekoszewski Andrzej
2019-07-18 12:09:16Opoka Jolanta
2019-07-18 12:08:55Madej Mirosław
2019-07-18 12:08:35Kucybała Wojciech
2019-07-18 12:08:14Kmita Anna
2019-07-18 12:07:51Gębka Halina
2019-07-18 12:07:31Biała Bogumiła
2019-07-18 12:07:09Ziemba Marcin
2019-07-18 12:06:49Wojciechowska Maria
2019-07-18 12:06:26Ryznar Stanisław
2019-07-18 12:05:55Pełka Alina
2019-07-18 12:05:33Gruszka Krystyna
2019-07-18 12:05:09Wojniak Marcin
2019-07-18 12:04:45Krysiński Karol
2019-07-18 12:04:19Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2019-07-18 10:58:56KADENCJA 2018-2023
2019-07-18 10:07:54Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2019-07-18 09:46:22KADENCJA 2018-2023
2019-07-18 08:10:09Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2019-07-17 08:50:53Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2019-07-17 08:43:00Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami