Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-12-06 15:18:42KADENCJA 2018-2023
2019-12-06 15:00:11Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku
2019-12-06 12:20:12Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 października 2019r.
2019-12-06 12:09:03Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 października 2019r.
2019-12-06 12:06:09Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 października 2019r.
2019-12-06 11:55:25Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 października 2019r.
2019-12-06 11:49:26Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2019r.
2019-12-06 11:23:23Wnioski radnego pana Tomasza Jaklewicza
2019-12-06 11:12:47Wnioski radnego pana Tomasza Jaklewicza
2019-12-06 11:11:31Wniosek sołtysa wsi Bugaj pana Henryka Pilśniaka + odpowiedź na wniosek
2019-12-06 11:10:26Wniosek sołtysa wsi Bugaj pana Henryka Pilśniaka + odpowiedź na wniosek
2019-12-06 11:00:51Wnioski radnego pana Tomasza Jaklewicza
2019-12-06 10:57:41Wniosek sołtysa wsi Bugaj pana Henryka Pilśniaka + odpowiedź na wniosek
2019-12-05 12:59:51Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie - archiwum
2019-12-05 12:56:40Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
2019-12-04 14:42:14Majątek Spółki
2019-12-02 12:39:19Petycja z dnia 15 października 2019r.
2019-12-02 11:47:45Petycja z dnia 2 wrzesień 2019
2019-12-02 09:54:05Sołectwa
2019-11-27 09:22:03Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2019-11-26 11:23:21Badurak Wiktor
2019-11-26 11:22:39Badurak Wiktor
2019-11-25 15:27:45Informacja o jakości wody 2019 rok
2019-11-25 14:09:12Beata Kita - Zastępca Burmistrza
2019-11-25 14:06:52Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy
2019-11-25 14:04:46Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy
2019-11-25 14:02:00Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2019-11-25 13:59:46Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2019-11-25 13:58:10Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2019-11-25 13:56:39Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2019-11-25 13:44:56Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2019-11-25 13:40:39Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza
2019-11-25 13:37:28Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2019-11-25 13:09:44KADENCJA 2006-2010
2019-11-25 13:09:44
2019-11-25 13:09:19Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2019-11-25 13:08:58Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2019-11-25 12:35:21Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2019-11-25 12:34:43Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2019-11-25 12:24:25Jan Szarawara - Sekretarz Gminy