Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-01-09 13:23:10Wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
2020-01-09 13:23:05Zaświadczenie o braku planu miejscowego
2020-01-09 13:22:59Zaświadczenie o niesprzeczności zalesienia z ustaleniami studium
2020-01-09 13:22:54Zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku legalizacji samowoli budowlanej
2020-01-09 13:22:44Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2020-01-09 08:48:08Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2020-01-09 08:48:02Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
2020-01-09 08:47:49Projekt Studium
2020-01-09 08:47:40Prognoza oddziaływania na środowisko
2020-01-09 08:47:21Procedura Studium
2020-01-09 08:47:10Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów
2020-01-09 08:46:59Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
2020-01-09 08:46:50Procedura zmiany mpzp
2020-01-09 08:45:45Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów
2020-01-09 08:45:40Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przeetrzennego
2020-01-09 08:45:32Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2020-01-07 09:09:18Informacja o jakości wody 2019 rok
2020-01-07 09:05:23Kluby Radnych
2020-01-03 11:56:03Petycja z dnia 25 listopada 2019 roku
2020-01-03 10:14:37Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
2020-01-02 09:36:49Urząd Stanu Cywilnego
2020-01-02 09:33:30Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
2020-01-02 09:30:18Stanowiska pracy w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej
2020-01-02 09:26:43Wydział Rolnictwa i Gospodarki Mieniem
2020-01-02 09:21:25Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
2020-01-02 09:14:24Wydział Organizacyjny
2019-12-30 09:43:18Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2019-12-18 12:50:54Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:47:55Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:47:25Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:45:53Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:43:38Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:38:35Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:36:24Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:36:12Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 12:00:36Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-12-18 11:59:11Informacja o wynikach
2019-12-18 09:22:50Stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Planowania
2019-12-18 09:19:55Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
2019-12-18 09:12:31Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym