ceny dostawy wody i poboru ścieków

Wersja do druku

Zarząd Spółki Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn; zmianami) Zarząd Spółki podaje co następuje:

od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nie ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfy w 2015 r. pozostają na poziomie taryf obowiązujących w 2014 roku, tj.:

Pkt 1. Grupa I cele socjalno-bytowe ludności:

 

- cena wody za 1 m3: 3,31 zł netto,

 

- stawka opłaty abonamentowe: 1,81 zł miesięcznie.

Pkt 2. Grupa II pozostałe cele:

 

- cena wody za 1 m3: 3,95 zł netto,

- stawka opłaty abonamentowej: 2,89 zł miesięcznie.

 

Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców grupy I cele socjalno-bytowe ludności wynosi 0,37 zł netto do 1 m3 wody.

 

Pkt 3. Cena usługi odprowadzania ścieków za 1 m3: 4,02 zł netto.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2266

Wprowadził(a) do systemu: Alicja Złotnik, data: 2007-02-07 11:54:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-07 13:16:13
Ostatnia zmiana: Leszek Lachowicz, data: 2015-01-27 09:41:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony