Z A R Z A D Z E N I E NR 62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15_06_2007 rok

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  62/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                  z   dnia    15.06. 2007 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,                      z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                            

 

 

 


Załączone pliki:

zalacznik nr 1
(zal.do zarzadz..doc - 0 KB) Data publikacji: 2007-06-18 14:23:13 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 899

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-06-18 14:18:24
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-06-19 08:08:30
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2007-06-18 14:18:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony