Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr84/07

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  84/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  11.09.2007 roku

 

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2 i art.67 ust 1 pkt2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr.261, poz. 2603) ,  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

           1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  wielofunkcyjnym, położonej  w Starej Zagości,  oznaczonej  w  ewidencji gruntów,  numerami  działek:  335/7  o powierzchni 1500 m2, 334/1 o  powierzchni 1800 m2 i 818/2 o powierzchni 1800 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi  5100 m2. Obniża się w trzecim przetargu  cenę wywoławczą tej nieruchomości  ustaloną w pierwszym  przetargu  na  kwotę 75.000,000  zł.    o  35 000,00  złotych  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

   

            2.  Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza  w trzecim  przetargu  stanowi  kwotę:  40 000,00 zł. ( słownie:  czterdzieści  tysięcy  złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i  Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 837

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-09-12 08:59:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-09-12 14:44:16
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-09-12 08:59:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony