Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr117/07

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 117/07

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007

w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

 

 

 

 

 

            Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 i 15, art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz.1541 ze zm.)  w związku z art.49-61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99, poz. 1001 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się plan realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia, który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.      Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2008 na cele określone w § 1.

2.      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Organizacji Robót Publicznych.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załączone pliki:

załącznik 1
(zalacznik_do_zarzadzenia.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-12-17 13:53:02 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 776

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-12-17 13:44:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-12-18 08:06:57
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-12-17 13:44:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony