Komisja RewizyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-12-09 10:29:37

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący:

Cira Witold 

Członkowie: 

Gawrońska Anna

Płocha Anna

Sokołowska Bogusława

Woźniak Zdzisław

 

 

             Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium  wójtowi / Burmistrzowi/.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade gminy w zakresie kontroli.Powrót