Komisja RewizyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-03-16 11:36:56

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący:

Połetek Leszek

 

Członkowie: 

Wojtaś Maria

Wąsik Krzysztof 

Radkiewicz  Jan

Kapałka Jacek

 

             Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium  wójtowi / Burmistrzowi/.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade gminy w zakresie kontroli.Powrót