Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Zakład Karny

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2008r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

§        budowie budynku zakwaterowania osadzonych wraz z polami spacerowymi,

§        budowie drogi wewnętrznej,

§        budowie przepompowni ścieków sanitarnych,

§        budowie przepompowni wód drenażowych,

§        budowie linii kablowej zasilanej z istniejącej stacji trafo do rozdzielni niskiego napięcia,

        

usytuowanej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 99/3 położonej na obrębie 5 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

Pińczów, dnia 17 stycznia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1014

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-01-17 11:36:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-17 14:06:52
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-01-17 11:36:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony