Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 stycznia 2008 roku

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR    9/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   16.01.2008r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 835

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-01-18 08:01:28
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-18 08:18:56
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-07 12:09:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony