Wydział Ochrony Środowiska i Planowania

Wersja do druku

procedury załatwiania spraw w Wydziale Ochrony Środowiska i Planowania

Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych

Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Zaświadczenia, wypisy i wyrysy

Postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5146

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-01-23 13:59:23
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-01-23 14:01:55
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2019-09-17 07:39:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony