Kluby RadnychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-30 10:10:09

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 –ch radnych.

 

             Kluby radnych posiadają uprawnienia do :

 

*    wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.

*    zgłoszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

             W Radzie Gminy działają dwa  kluby radnych :

 Powrót