Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji i Planowania PrzestrzennegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-10-05 10:32:16

 

P.O. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

inż. Piotr Winiarski

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 1,

  tel. 412345130

 

  1. Stanowiska pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych,
    remontów urządzeń i obiektów gminnych

 

Inspektor

mgr inż. Edyta Pawlusek

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

tel. 412345131


  

 

 Referent

mgr inż. Bartłomiej Piasecki

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

tel. 412345132


 

 

Inspektor

mgr inż. Bernarda Bugaj

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3a,

tel. 41234516


 

 

Inspektor 

 inż. Hubert Bochniak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3a,

tel. 412345135


 

Referent

 Przemysław Fatyga

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3b,

tel. 412345133


 

 

2.     Stanowiska pracy ds. planowania strategicznego i przestrzennego, wydawania wyrysów, wypisów i zaświadczeń, aktualizacji planu, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Inspektor

mgr inż. DARIUSZ GOLIK

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,

tel. 412345162


 

 

Inspektor

mgr MARCIN ZIEMBA

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 16,

tel. 412345161


 

 

pomoc administracyjna

 Agnieszka Hajos

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,

tel. 412345165


 

 

3.     Stanowisko ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

 

ANDRZEJ GAJDA

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 16,

tel. 412345166


 

 Powrót