Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi InteresantaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-12-12 10:30:03

 

 Naczelnik  Wydziału  

 mgr inż. Stanisława Kwiecińska

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 26,

tel. (041) 3573871  w. 22 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału

mgr Maria Wojciechowska

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,

  tel. (041) 3573871 w. 25

 

Stanowisko pracy ds. Kadr 

Marcin Kozłowski

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 24,

 tel. (041) 3573871  w. 24

 

 Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych  i archiuwum zakładowego

Mirosława Ciesielska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)

 tel. (041) 3573871   w. 17

 

  ds. administracyjno-gospodarczych

Maria Powałka

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)

 tel. (041) 3573871   w. 17

 

 Informatyk

mgr inż. Grzegorz  Wojciechowski

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr  30,

 tel. (041) 3573871   w. 19

 

Kierowca

Tadeusz Pietrusiński

Urząd Miejski w  Pińczowie,

 tel. (041) 3573871

  

 

Stanowiska pracy  ds. obsługi Rady, Burmistrza, sekretariatu Urzędu, interesantów oraz jednostek pomocniczych Gminy :

 

Obsługa Rady Miejskiej

mgr  Maria Wojciechowska 

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 23

tel. (041) 3573871 w. 25

 

Obsługa  stałych Komisji Rady Miejskiej

Grażyna  Gręda 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,

tel. (041) 3573871  w. 25

 

Obsługa sekretariatu Urzędu Miejskiego

Grażyna  Michno

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 20,

(SEKRETARIAT)

tel. (041) 3573871-75Powrót