Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – ObywatelskimDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-09-07 10:41:26

 

SEKRETARZ GMINY   

(Naczelnik  Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego)  

 mgr Jan Szarawara

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 31,

tel. 0413573871  w. 20 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału ds. Organizacyjnych

mgr Maria Wojciechowska

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,

  tel. 0413573871 w. 23

 

Stanowisko pracy ds. Kadr 

Helena Sobczyk

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 24,

 tel. 0413573871  w. 24

 

 Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych  i archiuwum zakładowego

Anna Sokołowska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)

 tel. 0413573871   w. 17

 

  ds. administracyjno-gospodarczych

mgr Ewelina Pięta

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)

 tel. 0413573871   w. 17

 

 ds. administracyjno-gospodarczych

Stefania Janczura

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)

 tel. 0413573871   w. 17

 

 Informatyk

mgr inż. Grzegorz  Wojciechowski

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr  30,

 tel. 0413573871   w. 19

 

Radca Prawny

mgr  Bożena Sadłos

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 32

tel. 0413573871 w. 21

 

Kierowca

Tadeusz Pietrusiński

Urząd Miejski w  Pińczowie,

 tel. 0413573871

 

Kierowca

Marek Lisowski

Urząd Miejski w  Pińczowie,

 tel. 0413573871

  

 

Stanowiska pracy  ds. obsługi Rady, Burmistrza, sekretariatu Urzędu, interesantów oraz jednostek pomocniczych Gminy :

 

Obsługa Rady Miejskiej

Mirosława Ciesielska 

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 23

tel. 0413573871 w. 25

 

Obsługa  stałych Komisji Rady Miejskiej

Grażyna  Gręda 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,

tel. 0413573871  w. 25

 

Obsługa sekretariatu Urzędu Miejskiego

Agnieszka Judasz

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 20,

(SEKRETARIAT)

tel. 0413573871-75

 

Specjalista ds. przepływu informacji

mgr Iwona Senderowska 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 21,

tel. 0413573871  w. 66

 

Główny specjalista ds. działalności gospodarczej

mgr Rafał Gwiaździński

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 26,

tel. 0413573871  w. 22

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału ds. Obywatelskich

mgr Zbigniew Cierlik

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,

  tel. 0413573871 w. 16

 

Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych 

Teresa Musiał

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 16,

 tel. 0413573871  w. 15

 

 Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Lidia Olszycka

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,

 tel. 0413573871   w. 14

 

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Anastazja Gwiaździńska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,

 tel. 0413573871   w. 14

 

 Stanowisko pracy ds. wojskowych i obronnych

Jolanta Gaj

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,

 tel. 0413573871   w. 13

 

Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej

Tadeusz Lozia

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,

 tel. 0413573871   w. 13Powrót