Projekty uchwał wydziałowe

Wersja do druku

Projekty uchwał wydziałowe

2005

2005

2006

2006

Projekt uchwały Nr 1

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa i sołectwa Włochy.

Projekt uchwały Nr 2

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście.

Projekt uchwały Nr 3

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka.

Projekt uchwały Nr 4

Projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów.

Projekt uchwały Nr 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw : Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów.

Projekt uchwały Nr 6

Projekt uchwały Nr 6 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Projekt uchwały Nr 7

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Projekt uchwały Nr 8

w sprawie zamiany nieruchomości .

Projekt uchwały Nr 10

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości sprzedaży nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prawa własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub mieszkalno-usługowe pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni

Projekt uchwały Nr 11

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Projekt uchwały Nr 12

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie terenu górniczego "Borków I"

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczegp "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije w zakresie dotyczącym gminy Pińczów.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie nabycia nieruchomości (drogi na św. Annę)

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie nabycia nieruchomości.

Projekt uchwały Nr 15

Projekt uchwały Nr 15 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Projekt uchwały Nr 16

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej

Projekt uchwały Nr 17

Projekt uchwały Nr 17 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia

Projekt uchwały Nr 18

Projekt uchwały Nr 18 zmieniająca uchwałę Nr XVII / 156 / 04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Pińczów

Projekt uchwały Nr 19

Projekt uchwały Nr 19 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu

Projekt uchwały Nr 20

Projekt uchwały Nr 20 zmieniająca uchwałę Nr XVII / 156 / 04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Pińczów.

Projekt uchwały Nr 21

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy

Projekt uchwały Nr 22

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Projekt uchwały Nr 23

w sprawie nabycia nieruchomości


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1805

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:18:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:58:11
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2004-03-01 10:18:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony