Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wersja do druku

OŚiGM.7627

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

I. Podstawa Prawna · Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150); · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91, poz. 875)

 

II. Wymagane wnioski · wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

III. Wymagane załączniki ·  

·         charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy prawo ochrony środowiska, dla przedsięwzięć z grupy II i III – 3 egz., z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

·         raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć z grupy I – 3 egz. z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

·         poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich

 

IV. Dokumenty do wglądu ·

 

V. Opłaty* · skarbowa: 205 zł wydanie decyzji

 

VI. Termin załatwienia sprawy · w I grupie przedsięwzięć – 60 dni,
w II i III bez raportu – 90 dni, z raportem -  czas opracowywania raportu oraz 90 dni procedura.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy · ul. 3 Maja 10 tel.:(41) 357 38 71

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna · Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem

 

IX. Tryb odwoławczy · do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

X. Opłaty za odwołanie · brak

 

XI. Uwagi ·

 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie urzędu przy ulicy 3-go Maja 10, bądź dokonać wpłaty w kasie urzędu lub przelewem na konto Gminy.

 

 

Załączone pliki

 

 

Wniosek

 

 

 

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 


Załączone pliki:


(wniosek_dec_sr.doc - 63.488 KB) Data publikacji: 2008-12-03 14:38:15 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 690

Wprowadził(a) do systemu: Alina Pełka, data: 2008-06-18 09:18:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-18 14:50:43
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-03 14:38:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony