Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR 55/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  26.06. 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603, z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

§ 1.

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

                                                                 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                         

 

 

 


Załączone pliki:

zal_1
(wykaz Zagorzyce.doc - 35.84 KB) Data publikacji: 2008-06-27 10:24:23 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 769

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-06-27 10:21:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-27 13:38:52
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-06-27 10:21:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony