Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie”.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu w dniu 01 lipca 2008 roku została wydana na rzecz Gminy Pińczów decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.II-7331/2/10/08, na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 345 i 347, położonych w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 01 lipca 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 685

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-07-02 13:18:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-07-02 13:35:54
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-07-02 13:18:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony