ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.09.2008 roku

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR 71/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                           z   dnia  03.09.2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

           Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr.142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.  Nr.261,  poz.2603 ),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi   Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 


Załączone pliki:


(wykaz_do_zamiany.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2008-09-08 13:20:39 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 530

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-09-08 13:17:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-08 15:24:57
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-09-08 13:17:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony