Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu w dniu 22 grudnia 2008 roku została wydana na rzecz Gminy Pińczów decyzja Nr PP.II-7331/2/21/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 138/2, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na :

·        budowie sali gimnastycznej (tj. sali sportowej z częścią socjalną oraz pomieszczeniami dydaktycznymi i obserwatorium astronomicznym) wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie ,

·        budowie parkingu dla samochodów osobowych na około 31 miejsc postojowych,

·        budowie uniwersalnego boiska sportowego do gier zespołowych         (w miejscu istniejącego boiska),

·        zmianie sposobu użytkowania kotłowni węglowej szkoły na kotłownię gazową.

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z w/w decyzją nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

 

 

 

 

Pińczów, dnia 22 grudnia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 561

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-12-29 14:59:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-30 11:54:27
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-12-29 14:59:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony