Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku zakończenia naboru na stanowisko referenta

Wersja do druku

Załącznik 5

 

 

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                  

Referent w dziale  świadczeń rodzinnych                                                                                                                                      

w M-GOPS Pińczów

..............................................

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan .............Jacek  Musiał....................

/imię i nazwisko/                                                   

zamieszkały/a w ........Pińczowie......................................................................

 

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jacek Musiał. Test wiedzy kandydat wypełnił poprawnie. Posiada wiadomości                 i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a także w realizacji programu PFRON. Wykazał się znajomością obowiązujących aktów prawnych niezbędnych przy wykonywaniu obowiązków. 

 

 

 

.........................................

/data, podpis osoby upoważnionej/


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1004

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-03-02 09:59:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-03-03 08:41:14
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-03-02 09:59:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony