Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-BudżetowymDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-09-07 10:47:22

Naczelnik  Wydziału - SKARBNIK GMINY  

 mgr Mirosława Wiśniewska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 7,

tel. (041) 3573871  w. 35 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału

Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Krzysztof Cieślak

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do godz. 15.30

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

  tel. (041) 3573871 w. 41

 

Kierownik Referatu Rachunkowości Poboru Podatków i Opłat

mgr Mirosława Kucybała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

 tel. (041) 3573871  w. 41

 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr Aneta Gadawska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

 tel. (041) 3573871   w. 41

 

 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr inż Agnieszka Kostecka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

 tel. (041) 3573871   w. 36

 

  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 

mgr Urszula Wilkus

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

 tel. (041) 3573871   w. 36

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Jan Dudała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,

 tel. (041) 3573871   w. 37

 

  Główny specjalista ds. księgowości podatkowej 

mgr inż. Stanisława Kwiecińska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,

 tel. (041) 3573871   w. 42

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

mgr Anna Zacharz

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,

 tel. (041) 3573871   w. 42

  

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

Barbara Waligóra

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 11,

 tel. (041) 3573871   w. 40

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

Magdalena Kowalska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,

 tel. (041) 3573871   w. 39

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

mgr Anna Wdówka

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,

 tel. (041) 3573871   w. 39

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego 

(teren miasto)

Kamila Cieśla

mgr Anna Nowak (zastępstwo)

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 13,

 tel. (041) 3573871   w. 38

 

Kasjer

Krystyna Sakwa

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 14.00

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 10,

 tel. (041) 3573871   w. 43

 Powrót