Stanowiska pracy w Wydziale InwestycjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-06-20 13:30:07

Naczelnik  Wydziału  

 mgr inż. Ryszard Barna

  pokój  nr 1

tel. (041) 3573871  w. 49 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału

mgr Urszula Wilkus

 pokój nr 2

  tel. (041) 3573871 w. 32

 

 Stanowiska pracy ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji wszelkich inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań komunalnych

 

mgr inż. Edyta Pawlusek

inż. Piotr Winiarski

 pokój nr 3

 tel. (041) 3573871  w. 30

 

mgr inż Anna Kawiorska

pokój nr 4a

tel. (041) 3573871 w. 18

 

Zygmunt Jadowski

 pokój nr 2

 tel. (041) 3573871   w. 33

 

 

Stanowisko pracy ds. utrzymania zieleni, czystości i porządku w mieście i na wsiach, wyłapywania bezdomnych zwierząt

 

mgr Urszula Piwowarska

pokój nr 3

tel. (041) 3573871 w. 30

 

  Stanowisko pracy ds. utrzymania dróg, ulic, placów, mostów

 

Waldemar Szymczyk

  pokój nr 2

 tel. (041) 3573871   w. 33

 

 

Główny specjalista ds. działalności gospodarczej oraz obsługi
kancelaryjno-biurowej spółek prawa handlowego

 

mgr Rafał Gwiaździński

pokój 4b

tel. (041) 357 38 71 w. 29

 

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej

 

mgr Ewa Tracz

pokój 4b

tel. (041) 357 38 71 w. 28

 

Stanowiska pracy ds. planowania strategicznego i kontaktów zewnętrznych 

 

Hubert Powałkiewicz

mgr Krzysztof Cieślak 

pokój 42

 tel. (041) 3573871  w. 47

 

Stanowiska pracy ds. ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów

 

mgr Marcin Ziemba

mgr inż Marcin Skowron

pokój nr 4

tel. (041) 3573871 w. 26

 

mgr inż. Bernarda Bugaj

mgr inż. Dariusz Golik

pokój nr 4

(041) 3573871 w. 48

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek  7.30 - 15.30
Wtorek         7.30 - 17.00
Środa            7.30 - 15.30
Czwartek      7.30 - 15.30
Piątek           7.30 - 14.00

 

Stanowiska pracy ds. planowania przestrzennego, aktualizacji planu, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

pokój nr 4

(041) 3573871 w. 26

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek  7.30 - 15.15
Czwartek      7.30 - 15.15Powrót