ZA R Z Ą D Z E N I E NR 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR   36/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   19.05. 2009 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w   czwartym przetargu,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pińczowie, przy ul. 3 Maja, zabudowanej  budynkiem hali produkcyjnej,  o powierzchni użytkowej 1120,91 m 2 ,                   ( z wyłączeniem lokalu kotłowni na paliwo stałe), wraz  z udziałem w gruncie wynoszącym 1120,91/ 1182,22 części w działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  m. Pińczowa obręb 05 jako  nr  97/14 o powierzchni  2658m2   i nr 97/15  o powierzchni 429 m2   -  obniża się                 w czwartym przetargu o  48 %  tj.  o  94 080,00  zł.  cenę wywoławczą  z trzeciego przetargu, która wynosiła  196 000,00 zł.

            2.  Po zastosowaniu  obniżenia,  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza                      w czwartym przetargu  stanowi  kwotę:  101 920,00 zł. ( słownie:   sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia  złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 549

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:36:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-20 14:34:11
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:36:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony