ZA R Z Ą D Z E N I E NR 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  70/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  14.07.  2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,                      z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 


Załączone pliki:


(Zalacznik_Nr_1_do_zarzadzenia_nr_70_09_z_dnia_14_07_2009.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2009-07-15 09:01:19 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 513

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-07-15 08:59:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-15 10:17:42
Ostatnia zmiana: Anna Jurewicz, data: 2017-11-13 14:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony