Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 82/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 z dnia 19.08.2009 roku

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli            z  terenu Gminy Pińczów

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz  uchwały  nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29.04.2009r.               w  sprawie  ustalenia  kryteriów i  trybu  przyznawania nagród  dla nauczycieli 

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Opiniującą wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza dla dyrektorów

i nauczycieli z terenu Gminy Pińczów w następującym składzie:

1/ Przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego, pracownik Urzędu Miejskiego

w Pińczowie,

2/ Członek Komisji - przedstawiciel dyrektorów

3/ Członek Komisji – przedstawiciel ZNP Oddziału w Pińczowie

4/ Członek Komisji – przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty

 i Wychowania Pińczowie.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 449

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-10-07 09:19:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-07 09:30:22
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-10-07 09:19:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony