Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 109/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 09 listopada 2009

 

w sprawie przyjęcia Zasad kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków i edukacji ich użytkowników

 

Na podstawie przepisów art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 05 poz. 236 z póź zm.), art. 406 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam Zasady kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków i edukacji ich użytkowników określone szczegółowo w załączniku do Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

załącznik 1
(Zalacznik-do_zarzadzenia.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2009-11-10 07:54:59 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 472

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-11-10 07:47:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-11-10 08:08:43
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-11-10 07:47:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony