Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY Pińczów

 

 

            Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

 

 

informuję

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanego projektu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Pińczowie  pokój Nr 38 (w godzinach pracy urzędu).

 

w terminie od dnia 10.12.2009 do dnia 04.01 2010 roku

 

            Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

            Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Gminy Pińczów.

uczestniczącej w opracowaniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

            Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                                          ………………………

                                                                                                                      (Podpis)

 

 

 

 

 

Pińczów, 09.12.2009

Miejscowość, data


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 642

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-12-10 15:03:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-12-10 15:17:45
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-12-10 15:03:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony