Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, 01.12.2010r.

 

OŚiGM.II.7627/88/06-10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że:

 

W dniu 01.12.2010r. zostało wydane postanowienie znak jw. prostujące błąd pisarski w wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów decyzji Nr OŚiGM.IIIc.7627/88/7/śr/11/07 z dnia 27.08.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka w Pińczowie”.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na postanowienie służy stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 481

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-02 10:13:28
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-03 08:11:44
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-02 10:13:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony