Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 412345381
Udokumentowanie powodu konieczności skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania do zawarcia małżeństwa może następować poprzez zaświadczenie lekarza o ciąży, akt urodzenia dziecka, wyjazd za granicę itp.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek stron.
2. Dowody uzasadniające konieczność skrócenia terminu
oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego.
3. Do wglądu dowody osobiste.

 

Termin realizacji:

Jeżeli spełnione są wszystkie wymogi, sprawa załatwiana jest w trybie uproszczonym czyli niezwłocznie.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za zezwolenie - 39,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794.  Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j. t.-ogłoszony 27.02.2013r.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1282, z późn. zm.).

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 586

Wprowadził(a) do systemu: Jerzy Lechowski, data: 2012-04-03 11:52:42
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-01-16 11:16:24
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2020-12-17 20:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony