Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.05.2012 roku

Wersja do druku

Pińczów, 04.05.2012

 

 

OŚiGM.II.7627.2.2012

 

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008r.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.04.2012r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.II.6220/2/śr/01/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
wydobywanie piasków ze złoża „Szczypiec 3” położonego w miejscowości Chruścice dz. nr ew. 653 gm. Pińczów.

Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38 w terminie 07.05. – 30.05.2012r..

 

 

 

BURMISTRZ

 

(-) mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 470

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-05-07 13:26:17
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-05-07 13:39:10
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-05-07 13:26:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony