Gimnazjum Nr 1 w PińczowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-09-09 07:43:24

Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie

 

Podstawowe dokumenty regulujące pracę Gimnazjum nr 1 w Pińczowie:

Statut Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły

Program Profilaktyki Uzależnień Szkoły

Regulamin Rady Rodziców

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe

 Powrót