Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis

Wersja do druku

Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis

 

Kategoria spraw:

Działalność gospodarcza

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art.13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek  7:30 – 15:30
wtorek  7:30 – 15:30
środa  7:30 – 15:30
czwartek  7:30 – 15:30
piątek  7:30 – 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl)

Wniosek można 

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego  potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania. Nie można wpisu anulować. Dokonany wpis, nawet jeżeli przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej można wykreślić. Datę zaprzestania w takim przypadku jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Załączone pliki:

CEIDG-1_bez załączników
(CEIDG-1_bez_zalacznikow,.pdf - 62.011 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:37:58 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-1_wraz z załącznikam
(CEIDG-1_wraz_z_zalacznikami,.pdf - 103.182 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:41:04 Redaktor: Paweł Klaczak
Instrukcja_CEIDG-1
(Instrukcja_CEIDG-1,.pdf - 101.357 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:41:55 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-Sc.
(CEIDG-Sc,.pdf - 33.086 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:42:42 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-RD
(CEIDG-Rd,.pdf - 41.787 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:43:40 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-Rb
(CEIDG-Rb,.pdf - 36.618 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:45:51 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-POPR
(CEIDG-POPR,.pdf - 23.227 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:46:33 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-PN
(CEIDG-Pn,.pdf - 31.64 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:48:03 Redaktor: Paweł Klaczak
CEIDG-MW,
(CEIDG-MW,.pdf - 46.936 KB) Data publikacji: 2014-09-02 11:50:06 Redaktor: Paweł Klaczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 364

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Klaczak, data: 2014-08-08 13:04:16
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-08-08 13:52:09
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2014-09-02 11:23:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony