Rejestracja działalności gospodarczej - wznowienie

Wersja do druku

Rejestracja działalności gospodarczej - wznowienie

 

Kategoria spraw:

Działalność gospodarcza

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który zgłosił zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, najpóźniej w dniu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 15:30
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl)

Wniosek można 


Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją, zmianą wpisu, zgłoszeniem zawieszenia, wznowienia oraz wykreśleniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego  potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zmianami).


Załączone pliki:

CEIDG-1_bez załączników
(CEIDG-1_bez_zalacznikow,..pdf - 62.011 KB) Data publikacji: 2014-09-03 10:00:42 Redaktor: Paweł Klaczak
Instrukcja_CEiDG-1
(Instrukcja_CEiDG-1.,.pdf - 101.357 KB) Data publikacji: 2014-09-03 10:03:16 Redaktor: Paweł Klaczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 251

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Klaczak, data: 2014-08-08 13:51:26
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-08-12 10:51:53
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2014-09-03 09:52:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony