Rejestr zmian strony: Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Zbigniew Kaczmarczyk
2022-04-25 10:07:05
Bartłomiej Piasecki
2022-04-25 09:49:04
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia nr 2 do złożenia oferty cenowej systemie zaprojektuj i zbuduj do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” 
Marcin Kozłowski
2014-09-02 12:20:33
Marcin Kozłowski
2014-09-02 12:20:33
Opublikowanie nowej strony Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty
[1]

Powrót