Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w PińczowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-26 14:00:31

Miejskiej Komisji  Wyborczej  w Pińczowie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1.

Stanisław Ryznar

Przewodniczący MKW

2.

Jerzy Leszek Gałęziowski

Zastępca Przewodniczącego MKW

3.

Agnieszka Ewa Garula

 

Członek MKW

4.

Helena Grzybczak

Członek MKW

5.

Henryka Zofia Justyniarska

Członek MKW

6.

Agnieszka Monika Kawka

Członek MKW

7.

Elżbieta Szczerba

Członek MKW

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie jest

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10 pok. 22

Tel. 413573871 wew. 234

Harmonogram dyżurów zostanie ogłoszony po posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 01.10.2014 r.

 

                                                                                          

                                                                                                 

 Powrót