Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-07-07 14:24:27

Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Powrót