Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 czerwca 2017r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-31 14:06:28Powrót