Wydział OrganizacyjnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-01-25 08:27:05

Naczelnik Wydziału

 mgr inż. Michał Ryk

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345210

 

Stanowisko ds obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego

sekretarka Milena Szulc

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(SEKRETARIAT)
tel. 412345100

tel. 412345230

 

 Stanowisko ds. organizacyjnych

główny specjalista mgr Maria Wojciechowska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 24,
tel. 412345216

 

Stanowisko ds. przepływu informacji

referent mgr Agata Chrobot

tel. 606454892

 

Stanowisko ds. interesantów

Jacek Ciszek

 Urząd Miejski w  Pińczowie

(Punk Informacyjny I piętro)
tel. 412345217

 

Stanowisko ds. kadr 

inspektor mgr Małgorzata Buczak

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

 

Stanowisko ds. płac

inspektor mgr Barbara Kielan

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

 

 Stanowisko ds. kancelaryjnych  i archiwum zakładowego

inspektor mgr Anna Sokołowska-Toboła

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345215

 

  Stanowisko ds. kancelaryjnych

podinspektor inż. Zbigniew Kaczmarczyk

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345215

 

Stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej:

starszy inspektor Mirosława Ciesielska 

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 26
tel. 412345218

 inspektor Bożena Liber 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345218

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

główny specjalista mgr Rafał Gwiaździński

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

Stanowisko ds. transportu publicznego

Paweł Klaczak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

 

 Informatyk

informatyk inż. Andrzej Gajda

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr  44,
tel. 412345315


 

   Stanowisko ds. obronnych

inspektor Jolanta Gaj

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 46,
tel. 412345317

 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa

podinspektor Tomasz Dryja

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 46,
tel. 412345319
Powrót