StatutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-26 09:02:24

TEKST JEDNOLITY STATUTU PIŃCZOWSKIEGO OŚRODKA MASZYNOWEGO SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

(uwzględniający zmiany wprowadzone aktami notarialnymi nr Rep. A 2403 / 2002 z 16.09.2002 r,  nr Rep. A 5222 / 2003 z 16.12.2003 r, nr Rep. A 1132 / 2004 z 22.03.2004 r i nr Rep. A 592 / 2004 z 22.07.2004 r oraz wynikającymi z wprowadzenia kodeksu spółek handlowych)Powrót