Informacje o szkoleDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-12-15 09:00:45

 

KRÓTKA INFORMACJA O SZKOLE

Nasza szkoła zlokalizowana jest w wiosce oddalonej o 10 km od miasta Pińczowa na trasie Pińczów-Wiślica. Do Szkoły Podstawowej w Kozubowie uczęszczają dzieci z kilku przylegajacych miejscowości tj. Orkanowa, Marianowa, Sadku, Aleksandrowa, Zawarży, Zagorzyc, Byczowa oraz z Kozubowa.Tak duży okręg szkolny powoduje, iż dzieci dojeżdzają do naszej szkoły. Ogółem w naszej szkole uczy się 121 dzieci (15 w oddziale przedszkolnym). Uczniowie naszej szkoły korzystają ze szkolnej stołówki. Dzieci mają możliość napicia się ciepłej herbaty w godzinach porannych oraz zjedzenia obiadu dwudaniowego. Codziennie ze stołóki szkolnej korzysta 70 dzieci. Po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły dzieci dojeżdzające znajdują się na świetlicy pod opieką nauczycieli. Rodzice dzieci szkolnych współpracują z dyrektorem szkoły, całym gronem pedagogicznym oraz z inni pracownikami szkoły, podejmując wiele działań na rzecz szkoły. 

 


Powrót