REJESTRACJA NOWORODKA - SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKADo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-15 11:20:52

Osobą zgłaszającą musi być jedno z rodziców, lekarz bądź położna.


Wymagane dokumenty

  1. zgłoszenie urodzenia noworodka (wydawane przez szpital);

  2. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa;

  3. odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka dziecka jest panną;

  4. dowody osobiste rodziców dziecka;

  5. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona;

  6. odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka dziecka jest wdową;

  7. Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa - dokumenty określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego w odniesieniu do sprawy indywidualnej - konieczny kontakt z USC


Termin zgłoszenia urodzenia noworodka w Urzędzie - w okresie dwóch tygodni od daty urodzenia.


Opłata skarbowa:

za wniesienie podania - znaki skarbowe o wartości 5 zł


Rejestracja noworodków odbywa się: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.00.


Termin załatwienia

niezwłocznie


Uwagi

- akt urodzenia dziecka sporządzany jest w miejscu urodzenia dziecka (a nie zameldowania rodziców), np. jeśli dziecko urodziło się w szpitalu w Kielcach - akt sporządzany zostanie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach.


Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.


Druki

Podanie o wydanie 3 egz. odpisu skróconego aktu urodzeniaPowrót