Rejestracja zgonu

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier.USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 412345381.  
W pilnych przypadkach losowych w dniach wolnych od pracy można kontaktować się w sprawie sporządzenia aktu zgonu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 606 965 608

Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni, natomiast w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną - w ciągu 24 godzin.
Przy sporządzaniu aktu zgonu wydawane są zgłaszającemu zgon trzy odpisy skrócone aktu zgonu oraz dokument dla zarządzającego cmentarzem, celem pochowania zwłok.

 

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca -  paszport).
3. Dowód osobisty współmałżonka lub osoby zgłaszającej (do wglądu).
4. Zezwolenie prokuratora, w przypadku gdy zgon wystąpił z przyczyn nienaturalnych.                                                                                                                         5. Wniosek o wydanie 3 skróconych aktów zgonu / do wypełnienia na miejscu /.

Termin realizacji:
Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

 

Opłaty:

1 egzemplarz zwolnione z opłat, dodatkowe egzemplarze po 22 zł  za sztukę,  płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 j.t.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.).

 

.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2025

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Domagała, data: 2005-04-11 13:28:25
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-04-18 08:14:06
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2020-12-17 19:57:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony