Gospodarka finansowaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-16 11:30:15

GOSPODARKA FINANSOWA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie prowadzi

gospodarkę finansową.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w oparciu o zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie :

- zarządzenie Nr 2/01 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont;

- zarządzenie Nr 3/98 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 9 lipca 1998 roku w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów;

- zarządzenie Nr 4/98 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 10 lipca 1998 roku w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej;

- zarządzenie Nr 10/98 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.Powrót