Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-08-08 13:56:20

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
II. Wymagane wnioski
• Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
III. Wymagane załączniki
• Brak
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
V. Opłaty*
• Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega opłacie;
VI Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
• Wydział Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII.. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Skarbowa 5 zł
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008
* o zaprzestaniu działalności należy powiadomić: Urząd Skarbowy – w Pińczowie, Urząd Statystyczny, ZUS lub KRUSPowrót