Uchylenie mandatu karnego

Wersja do druku

Art.. 101 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia stanowi:

 

§ 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7  dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

§ 2. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 183

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Kozłowski, data: 2005-06-13 10:47:51
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2015-02-11 09:06:08
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2015-02-11 09:06:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony