WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ (POŚWIADCZEŃ) O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

Wersja do druku

OŚiGM.V.

Wydawanie zaświadczeń (poświadczeń) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 

I. Podstawa Prawna · Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592); · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

 

II. Wymagane wnioski · wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rodzinnego OŚiGM.V.

 

III. Wymagane załączniki · Oświadczenie potwierdzone przez 2 świadków

 

IV. Dokumenty do wglądu · Nakaz płatniczy · Dokumenty potwierdzające użytkowanie gruntów rolniczych (umowa dzierżawy)

 

V. Opłaty·  17,00 zł za zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 

VI. Termin załatwienia sprawy · 7 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy · ul. 3-go Maja 10 tel.:(41) 357 38 71

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna · Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

 

IX. Tryb odwoławczy · brak

 

 X. Uwagi · brak

 

 

 

Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu

 


Załączone pliki:

Wniosek 1
(wniosek_o_powiekszenie_gospodarswa_rolnego.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2005-06-14 13:50:37 Redaktor: Małgorzata Buczak

Opis: Wniosek o powiekszenie gospodarstwa

Wniosek 2
(oswiadczenie_o_pracy_na_gospodarstwie.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2005-06-14 13:53:27 Redaktor: Małgorzata Buczak

Opis: Oświadczenie o pracy w gospodarstwie

Wniosek 3
(oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialalnosci_rolniczej.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2005-06-14 13:55:34 Redaktor: Małgorzata Buczak

Opis: Oświadczenie o prowadzeniu działalnosci rolniczej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2248

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2005-06-14 13:44:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-15 07:46:37
Ostatnia zmiana: Alina Pełka, data: 2008-06-18 09:54:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony